Občianske združenie S3eŠKa

Rating a informácie o Občianske združenie S3eŠKa

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Občianske združenie S3eŠKa 8376 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 762036. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 12.0891% spoločností je horších ako Občianske združenie S3eŠKa.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Občianske združenie S3e&Scaron;Ka" href="http://obcianske-zdruzenie-s3eska.sk-rating.com/">
   <img src="http://obcianske-zdruzenie-s3eska.sk-rating.com/obcianske-zdruzenie-s3eska.png" width="150" height="25" alt="Rating Občianske združenie S3e&Scaron;Ka" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Občianske združenie S3eŠKa

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia